Viser arkivet for stikkord idrettsanlegg

En gledens dag i Kongsvinger Roklubb

Kongsvinger Roklubb er i ferd med å ta steget ut av en tiårs dvale. Offisiell åpning av klubbhuset ved Vingersjøen ble gjennomført torsdag 6. oktober. En lang, smal og bratt vei mot anleggsutvikling er tilbakelagt. Takket være Knut Strengelsrud og hans utholdende hjelpere er anlegget blitt en realitet. Nå gleder vi oss til idrettslig aktivitet på vannet neste sommer. Etter en så lang periode uten aktivitet er nyrekruttering til sporten nødvendig. Hovedutfordringen fremover er derfor klar.

Tilstede under åpningen var det representanter fra blant annet Kulturdepartementet, Hedmark Fylkeskommune, Kongsvinger kommune, Norges Roforbund, Hedmark Idrettskrets og Sparebanken Hedmark.

Knut Strengelsrud erklærte klubbhuset som åpnet og rettet samtidig en stor takk til alle bidragsyterne underveis i prosjektet. I tillegg til den økonomiske støtte og velvilje som er tilført klubben utenfra, ligger det uendelig mange dugnadstimer bak anlegget.

Presidenten i Norges Roforbund hadde mange rosende ord å si om anlegget. Han poengterte blant annet at garderobefasilitetene holdt minst samme standard som under OL i Montreal, hvor som kjent Norge tok sin eneste gullmedalje i roing. Med et slikt anlegg forventes snarlig søknad om NM og internasjonale konkurranser, sa han. Presidenten var sporty nok til å legge ut på en prøvetur i dobbeltsculler.

Sparebanken Hedmark har vært en viktig samarbeidspartner for å få ferdigstilt anlegget. Sparebanken stod for bevertning under dagens begivenhet og hadde dessuten med en sjekk til roklubben. Disse pengene er øremerket rekrutteringsarbeid.

Kulturdepartementet, Hedmark Fylkeskommune og Kongsvinger kommune kan i ettertid stå med rak rygg i forhold til den støtten som er gitt til roklubben. Med de fasiliteter som nå er på plass er det all grunn til å være stolt. Alle var skjønt enig om at det fremover må fokuseres på aktivitet.

Neste sommer kan barn og ungdom i Kongsvinger og omegn glede seg over ytterligere ett aktivitetstilbud. Nå gjelder det bare at vi sammen kan tilrettelegge for kontakt og interesse. Et skolemesterskap i roing bør for eksempel ikke være langt unna.